Voor- en naschoolse opvang

Stad Deinze organiseert de binnenschoolse opvang : 

                           “De Duizendpoot” 

 

van 07:00 tot 08:00 

van 16:00 tot 18:00

woensdagmiddag van 12:00 tot 13:00  

  

De verantwoordelijkheid over de kinderen die genieten van deze opvang, wordt overgedragen van de school aan de stadsdienst van zodra het kind van deze dienst geniet. 

 

Voor meer info: dienst opvang stadsbestuur 

Coördinator : Kelly Sorgeloos : 09 381 68 57 of 0499 34 25 22 

Contactpersoon : Vera Kindt : 09 381 96 96 of 0491 56 1 9 18