Wanneer kinderen (leerlingen) en ouderen bij elkaar komen, ontstaat er iets opmerkelijks. Op een zeer natuurlijke wijze komen de verschillende leeftijdsgroepen tot stimulerende interacties; interacties die verschillende positieve effecten voor beide generaties met zich meebrengen. 

  

Contacten tussen de generaties komen niet alleen de beide leeftijdsgroepen ten goede, maar ook de samenleving als geheel. Deze contacten dragen immers bij tot de totstandkoming van een stabiele, geïntegreerde samenleving. 

 

Daarom waren er contacten tussen Vrije Basisschool Leieparel en het WZC Karel Picqué. 

Tijdens het gesprek werd al vlug duidelijk dat een onderlinge samenwerking tussen onze school en het WZC (Woon-zorgcentrum) een meerwaarde kan zijn voor beiden en op vlak van sociale vaardigheden heel wat doelen kunnen worden bereikt. 

We gaan dan ook de uitdaging aan om ontmoetingen te stimuleren tussen de schoolkinderen en de bewoners van het WZC. 

Activiteiten zoals: samen de krant lezen, gezelschapsspelletjes spelen, knutselen, dansen en zingen…zijn een meerwaarde zowel voor de kinderen als voor de bewoners.