.

Onze 10 bouwstenen zijn: 

  1. Vanuit een positieve en zorgzame houding laten we kinderen uitgroeien tot zorgzame volwassenen. 

  2. Vanuit een zorgbrede kijk communiceren we respectvol en eerlijk met en over onze kinderen, ouders en alle participanten op onze school. 

  3. In een sfeer van doel –en gelijkgerichtheid, overleg en samenwerking dragen we zorg voor elkaar. 

  4. We kijken positief naar de talenten en behoeften van elk kind om het te begeleiden in zijn groei. 

  5. We creëren een krachtige leeromgeving zodat leerlingen zin in leren en zin in leven krijgen. 

  6. We kijken naar de totale ontwikkeling van kinderen: hoofd, hart en handen. We (h)erkennen onze kinderen om wat ze zijn, om wat ze kunnen en om wat ze kennen. 

  7. We zorgen voor een warm nest waar alle kinderen zich geborgen voelen. We bieden hen veiligheid en de structuur die ze nodig hebben. 

  8. Elke kind heeft het recht om anders te zijn. Het is een uitdaging voor het schoolteam om met de verschillen om te gaan. 

  9. We streven naar een haalbare zorg voor alle kinderen met iedereen die betrokken is bij de school: de directie, het schoolteam, het CLB, de externe hulpverleners, de leerlingen en de ouders. 

  10. We volgen onze kinderen systematisch op: observeren, signaleren, analyseren maar vooral handelen (doen) en evalueren.